Օրգանիզմի անհատական զարգացումը

Օնտոգենեզը բաժնվում է երկու ժամանակահատվածներին՝սաղմնային և հետսաղմնային։ Սաղմնային շրջանը բաժանվում է երեք փուլերի՝ 1) տրոհում, 2) գաստրոզացում, 3) առաջնային օրգանոգենեզ։

Տրոհման հետևանգով առաջանում է բլաստում (բազմաբջիջ սաղմ)
Գաստրոզացում ժամանակ առաջանում է են էկտոդերմը և էնտոդերմը։
Առաջնային օրգանոգենեզի ժամանակ առաջանում էն առանցկային օրգանները։

Սաղմնային սկավարակը ճեխքավորվում է երկու թերթիկի վերին՝ էկտոդերմ և ներքքին էնտոդերմի։ Կենդանիների ճնշող մեծամասնության մոտ էկտոդերմի և էնտոդերմի միջև առաջանում է երրորդ սաղմնային թերթիկը՝ մեզոդերմ։ Այսպիսով սաղմնային թերթիկները սաղմում որոշակի տեղում գտնվող բջիջների շերտեր են, որոնք համապատասխան օրգաններ են սկզբնավորում։ Տարբեր թերթիկների բջիջները տարբերվում են իրարից։ Այն օրգանիզմները, որոնք իրենց զարգացումը սկսում են երկու սաղմնային թերթիկներից՝ էկտոդերմից և էնտոդերմից կոչվում են երկշերտ օրգանիզմներ (աղեխորշավորներ)։ Այն օրգանիզմները, որոնք իրենց զարգացումը սկսում են երեք սաղմնային թերթիկներից կոչվում են եռաշերտ օրգանիզմներ (տափակ, կլոր և օղակավոր որդերը, փափկամարմինները, փշամորդները, հոդվածոտանիները, քորդավորները։

Էկտոդերմի բջիջներից առաջանում է նյարդային համԿկարգը, զգայարանները, մաշկի էպիթելին, ատամների էմալը:

Էնտոդերմի բջիջներից ձևավորվում են աղիքի էպիթելը, մարսողական գեղձերը, խռիկների և թոքերի էպիթելը:

Մեզոդերմ բջիջներից ձևավորվում են մկանային, ոսկռային հյուսվածքները, երիկամները, սեռական գեղձերի, արյունատար համակարգը:


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s